Wove » Hoofdpagina » Welkom!
Informatie, geen hype!
Beste InfoNu lezer,

Onder mijn byline, Wove, richt ik mij op twee (volledig onafhankelijke) hoofdthema's:

  1. Het gebruik van computers, software en IT-services door en in het MKB en zelfstandige beroepspraktijken
  2. Vakantie en vrije tijdsbesteding op het water, met de nadruk op pleziervaart met motorboten, waar ook ter wereld.

Ik geloof op beide gebieden enige toegevoegde waarde te kunnen leveren.

Zo ben ik een nu 60 jarige "veteraan" in het hogere management van wereldwijd operererende ICT-ondernemingen. En had ik het genoegen gedurende 20 jaar als eigenaar en huurder ervaringen op allerlei motorjachten te verzamelen.

Jammer genoeg heeft een inperking in mijn fysieke mobiliteit aan beide activiteiten een (voorlopig?) einde gemaakt, reden temeer om mijn "hands-on" expertise nu "online" ter beschikking te stellen.

Ik hoop dat ik u vermag te boeien en zie natuurlijk met belangstelling uit naar uw gewaardeerde reacties.

Nieuwe artikelen van Wove

ERP versus SOA voor het MKB en de beroepspraktijk

Vanaf het prille begin is de boekhouding één van de meest frequente zakelijke computertoepassingen. De PC maakte het de "leek" mogelijk de boekhouding zelf door te voeren en op professionele hulp te b…

Software as a Service (SaaS) vs. Locale Applicaties

Steeds meer computertoepassingen komen de laatste tijd ook beschikbaar als een dienst via het Internet (Software as a Service) en hoeven dan niet meer lokaal op de eigen PC te worden geïnstalleerd. Hi…
Schrijf mee!